ՀԱՅ  |  РУС  |  ENG
Տեղական
Տեղական


Ֆիքսված հեռախոսակապ Միացման վճարԲաժանորդավճարՐոպեավճար
Բնակիչ բաժանորդներ12000 դրամԱնալոգային ԱՀԿ-ներ
Հիմնական հեռախոսագծի բաժանորդային վարձ` 1100 դրամ

Գյուղական ցանցի հեռախոսագծի բաժանորդային վարձ` 180 դրամ
 
Թվային ԱՀԿ-ներ 
Տարբերակ 1
Ամսական վարձավճար 1100 դրամ
- 360 րոպե ամսական` անվճար
- 361-րդ րոպեից մինչև 1600 րոպեն` 5 դրամ
- սկսած 1601-րդ րոպեից` 9 դրամ
Տարբերակ 2
ամսական վարձավճար` 5160 դրամ
- 1600 րոպե ամսական` անվճար
- սկսած 1601-րդ րոպեից` 9 դրամ
Գործարար-բաժանորդներ14 000 դրամԱնալոգային ԱՀԿ-ներ
Հիմնական հեռախոսագծի բաժանորդային վարձ` 4800 դրամ

Գյուղական ցանցի հեռախոսագծի` 180 դրամ
 
Թվային ԱՀԿ-ներ  
Տարբերակ 1
ամսական վարձավճար 4800 դրամ
- 360 րոպե ամսական` անվճար
- 361-րդ րոպեից մինչև 1600 րոպեն` 5 դրամ
- սկսած 1601-րդ րոպեից` 9 դրամ
Տարբերակ 2
ամսական վարձավճար` 7500 դրամ
- 1600 րոպե ամսական` անվճար
- սկսած 1601-րդ րոպեից` 9 դրամ
Հեռախոսազանգեր դեպի ՀՀ եւ ԼՂՀ բջջային ցանցեր--07.00-23.00` 70 դրամ
23.00-7.00` 49 դրամ
Ինտերնետ հասանելիության ծառայության (բնակիչ եւ գործարար բաժանորդներ)   1 րոպե` 1 դրամ
Միացման վճարԲաժանորդավճարՐոպեավճար
Բնակիչ բաժանորդներ 0 դրամ Ucom որևէ ծառայության բաժանորդ հանդիսացող բաժանորդի դեպքում 12 000 դրամ Ucom բաժանորդ չհանդիսացող բաժանորդի դեպքումԱմսական բաժանորդային վարձ` 600 դրամԶանգեր Ucom ցանցի ներսում` 1 դրամ
180 րոպե ամսական դեպի այլ տեղական ֆիքսված հեռախոսային ցանցեր` անվճար
սկսած 181-րդ րոպեից դեպի այլ տեղական ֆիքսված հեռախոսային ցանցեր` 5 դրամ
Գործարար-բաժանորդներ 0 դրամ Ucom որևէ ծառայության բաժանորդ հանդիսացող բաժանորդի դեպքում 14 000 դրամ Ucom բաժանորդ չհանդիսացող բաժանորդի դեպքումԱմսական բաժանորդային վարձ` 3 800 դրամԶանգեր Ucom ցանցի ներսում` 1 դրամ
350 րոպե ամսական դեպի այլ տեղական ֆիքսված հեռախոսային ցանցեր` անվճար
սկսած 351-րդ րոպեից դեպի այլ տեղական ֆիքսված հեռախոսային ցանցեր` 5 դրամ
Հեռախոսազանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր--28 դրամ
Միջքաղաքային զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ քաղաքային ցանցեր--16 դրամ
Միացման վճարԲաժանորդավճարՐոպեավճար
Բնակիչ
բաժանորդներ
Հեռախոսի տեղադրման ծառայության վճար, տեղադրման պահին վճարելու դեպքում ` 10800 դրամ (յուրաքանչյուր հեռախոսագծի համար)Հեռախոսագծի ամսական վարձավճար 500 դրամ300 րոպե ամսական ցանցի ներսում անվճար
150 րոպե ամսական դեպի այլ տեղական ֆիքսված հեռախոսային ցանցեր` անվճար
Տեղական զանգեր
սկսած 151-րդ րոպեից 5 դրամ
Ցանցի ներսում սկսած 301-րդ րոպեից 1,5 դրամ
Գործարար-բաժանորդներՀեռախոսագծի տեղադրման ծառայության վճար, տեղադրման պահին վճարելու դեպքում` 13200 դրամ (յուրաքանչյուր հեռախոսագծի համար )Հեռախոսագծի ամսական վարձավճար 3000 դրամ700 րոպե ամսական ցանցի ներսում անվճար
800 րոպե ամսական դեպի այլ տեղական ֆիքսված հեռախոսային ցանցեր` անվճար
Տեղական զանգեր
սկսած 701-րդ րոպեից 5 դրամ
Ցանցի ներսում սկսած 801-րդ րոպեից 1,5 դրամ
Հեռախոսազանգեր դեպի ՀՀ բջջային ցանցեր  19.8 դրամ
Միջքաղաքային զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ֆիքսված ցանց------14,4 դրամ
Զանգեր դեպի ԼՂՀ բջջային ցանցեր------36 դրամ